در بهترین های ارومیه بهتر دیده شوید.....

ارومیه تبلیغ
دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی ارومیه
دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی ارومیه

دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی ارومیه

مراکز پلیس + ۱۰ ارومیه
دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی

معرفی تمامی مراکز پلیس + ۱۰ شهر ارومیه

شهر ارومیه دارای ۱۱ مرکز خدمات الکترونیک انتظامی ( دفاتر پلیس + ۱۰ ) است که به آنها اشاره میکنیم

ردیف

نام دفتر

آدرس

تلفن

۱

شعبه عطایی

ارومیه – خیابان عطایی

۰۴۴۳۲۲۵۸۲۶۲

۲

شعبه بعثت

ارومیه خیابان بعثت

۰۴۴۳۲۲۴۸۰۰۱

۳

شعبه رجایی

ارومیه بلوار شهید رجایی

۰۴۴۳۲۷۸۷۷۷۵

۴

شعبه امینی

ارومیه خیابان امینی

۰۴۴۳۲۲۵۱۸۴۶

۵

شعبه جهاد

ارومیه چهارراه مافی

۰۴۴۳۲۳۴۲۲۰۰

۶

شعبه شیخ شلتوت

ارومیه فلکه مهاباد

۰۴۴۳۲۳۷۸۳۳۸

۷

شعبه میدان بهداری

ارومیه فلکه بهداری

۰۴۴۳۳۳۸۳۳۳۸

۸

شعبه میدان مادر

ارومیه فلکه مادر

۰۴۴۳۳۴۸۴۳۹۵

۹

شعبه استاد شهریار

ارومیه بلوار استاد شهریار

۰۴۴۳۳۸۶۸۹۴۸

۱۰

شعبه ایثار

ارومیه نرسیده به اول شمالی

۰۴۴۳۳۸۲۱۷۷۸

۱۱

شعبه امام علی

ارومیه ابتدای بلوار عدالت

۰۴۴۳۳۶۶۷۲۷۷

دنبال هر کسب و کاری هستید در ارومیه تبلیغ جستجو کنید

ارومیه دکتر
دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی ارومیه

ویرایش یا ثبت اطلاعات

بهترین های ارومیه برترین سایت تبلیغاتی ارومیه مرجع مشاغل ارومیه تبلیغات اینترنتی در ارومیه

بهترین های ارومیه برترین سایت تبلیغاتی ارومیه مرجع مشاغل ارومیه تبلیغات اینترنتی در ارومیه

error: Content is protected !!