لیست آموزشگاه های رانندگی ارومیه

   آموزشگاه رانندگی فجر - ثبت نام معلولان/>
آموزشگاه های رانندگی ارومیه
لیست آموزشگاه های رانندگی ارومیه
بهترین آموزشگاه رانندگی ارومیه

لیست آموزشگاه های رانندگی ارومیه

برای مشاهده لیست آموزشگاه های رانندگی ارومیه اینجا کلیک کنید

آموزشگاه رانندگی مهم ارومیه عبارتند از:

آموزشگاه رانندگی نوین - آموزشگاه رانندگی مهدی - آموزشگاه رانندگي پيام - آموزشگاه رانندگی ساحل - آموزشگاه رانندگي آريان - آموزشگاه رانندگي آئين - آموزشگاه رانندگی استادان - آموزشگاه رانندگی خسرو - آموزشگاه رانندگی فجر- آموزشگاه رانندگی ثمین - آموزشگاه رانندگی شورا- آموزشگاه رانندگی اکبری - آموزشگاه رانندگی هدف - آموزشگاه رانندگی مهر - آموزشگاه رانندگی کبیر - آموزشگاه رانندگی فدک - آموزشگاه رانندگي انتظام - آموزشگاه رانندگي آذربايجان - آموزش مهارت رانندگی - آموزشگاه رانندگی خيری

انواع گواهینامه رانندگی در ایران

گواهینامه الف – 1 : موتور سیکلت گازی یا موتور گازی

گواهینامه الف – 2 : موتور سیکلت های با حجم موتور تا 200 سی سی

گواهینامه ب – 1 (معادل پایه سه): سواری تا 9 نفر و وانت تا 5/3 تن ظرفیت

گواهینامه ب – 2 :(معادل پایه دو) خودروهای تا ظرفیت 15 نفر مسافر و خدمات عمومی

گواهینامه پ – 1 :(معادل پایه یکم ) بارکش ها از 5/3 تا 10 تن ظرفیت

گواهینامه پ – 2 : وسائل نقلیه مسافربر با ظرفیت حداکثر 26 نفر

گواهینامه ت – 1 :(معادل پایه یکم ) وسائل نقلیه باربری با ظرفیت 10 تا 40 تن

گواهینامه ت – 2 :(معادل پایه یکم ) وسائل نقلیه مسافربر با ظرفیت بیش از 27 نفر

گواهینامه رانندگی ویژه وسائل نقلیه سبک عمرانی و کشاورزی

گواهینامه رانندگی ویژه وسائل نقلیه سنگین عمرانی و کشاورزی و وسائل نقلیه فوق سنگین

مدارک مورد نیاز ثبت نام

گواهینامه الف – 1 : موتور سیکلت گازی یا موتور گازی شرایط : 1- حداقل سن 15 سال تمام 2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی 3- قبول شدن در آزمون های آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با موتور گازی

گواهینامه الف – 2 : موتور سیکلت های با حجم موتور تا 200 سی سی شرایط : 1- حداقل سن 17 سال تمام 2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی 3- قبول شدن در آزمون های آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوطه

گواهینامه ب – 1 : سواری تا 9 نفر و وانت تا 5/3 تن ظرفیت شرایط : 1- حداقل سن 18 سال تمام 2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی 3- قبول شدن در آزمون های آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوطه بصورت یکساله صادره شده و پس از یکسال در صورت عدم وجود تخلف و رعایت محدودیت ها تبدیل به 5 ساله خواهد شد.

گواهینامه ب – 2 : خودروهای تا ظرفیت 15 نفر مسافر و خدمات عمومی شرایط : 1- حداقل سن 21 سال تمام 2- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهینامه ب1 3- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی 4- قبول شدن در آزمون های آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوطه

مدارک مورد نیاز گواهینامه پ – 1 : بارکش ها از 5/3 تا 10 تن ظرفیت شرایط : 1- حداقل سن 23 سال تمام 2- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهینامه ب1 3- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی 4- قبول شدن در آزمون های آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوطه

مدارک مورد نیاز گواهینامه پ – 2 : وسائل نقلیه مسافربر با ظرفیت حداکثر 26 نفر شرایط : 1- حداقل سن 23 سال تمام 2- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهینامه ب2 3- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی 4- قبول شدن در آزمون های آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوطه

مدارک مورد نیاز گواهینامه ت – 1 : وسائل نقلیه باربری با ظرفیت 10 تا 40 تن شرایط : 1- حداقل سن 25 سال تمام 2- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهینامه پ1 3- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی 4- قبول شدن در آزمون های آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوطه

مدارک مورد نیاز گواهینامه ت – 2 : وسائل نقلیه مسافربر با ظرفیت بیش از 27 نفر 1- حداقل سن 25 سال تمام 2- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهینامه پ2 3- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی 4- قبول شدن در آزمون های آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوطه

مدارک مورد نیاز گواهینامه رانندگی ویژه وسائل نقلیه سبک عمرانی و کشاورزی شرایط : 1- حداقل سن 18 سال تمام 2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی. 3- قبول شدن در آزمون های آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوطه.

مدارک مورد نیاز گواهینامه رانندگی ویژه وسائل نقلیه سنگین عمرانی و کشاورزی و وسائل نقلیه فوق سنگین شرایط : 1- حداقل سن 23 سال تمام 2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی. 3- قبول شدن در آزمون های آئین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوطه.

ارومیه تبلیغ بانک جامع مشاغل ارومیه به معرفی همه مشاغل ارومیه میپردازد

در لینک ارائه شده در بالا لیست آموزشگاه های رانندگی ارومیه به همراه آدرس و شماره تماس و اطلاعات اضافی در مورد این آموزشگاه های موجود میباشد که با مراجعه به صفحه مورد نظر و کلیک روی نام هریک از آموزشگاه های رانندگی ارومیه به اطلاعات آن دسترسی پیدا خواهید کرد

آموزشگاه رانندگی نوین - آموزشگاه رانندگی مهدی - آموزشگاه رانندگي پيام - آموزشگاه رانندگی ساحل - آموزشگاه رانندگي آريان - آموزشگاه رانندگي آئين - آموزشگاه رانندگی استادان - آموزشگاه رانندگی خسرو - آموزشگاه رانندگی فجر- آموزشگاه رانندگی ثمین - آموزشگاه رانندگی شورا- آموزشگاه رانندگی اکبری - آموزشگاه رانندگی هدف - آموزشگاه رانندگی مهر - آموزشگاه رانندگی کبیر - آموزشگاه رانندگی فدک - آموزشگاه رانندگي انتظام - آموزشگاه رانندگي آذربايجان - آموزش مهارت رانندگی - آموزشگاه رانندگی خيری