توجه:
شما میتواند در سایت ارومیه تبلیغ به راحتی آگهی درج کنید
1- میتوانید در سایت عضو شوید و آگهی درج کنید
2- میتوانید بدون عضویت در سایت آگهی درج کنید
برای درج آگهی اینجا کلیک کنید