انواع آگهی در ارومیه تبلیغ عبارتند از:
 • آگهی ویژه
 • آگهی 3ستاره
 • آگهی 2ستاره
 • آگهی 1ستاره

آگهی ویـــــــــژه چیست؟
هزینه آگهی:
1سال 1600000 تومان
2سال 3000000 تومان
مزایا:
 • حضور در صفحه اول سایت 100%
 • به مدت یک ماه در تبلیغات کناری سایت قرار میگیرد (نمایش در 90% صفحات سایت)
 • دارای کد نویسی بسیار قوی برای نمایش سریعتر در اینترنت
 • قرار گیری در مجله اینترنتی ارومیه تبلیغ
 • دارای صفحه اختصاصی
 • در میان آگهی ها مربوط به آن طبقه، قبل از سایر آگهی ها قرار میگیرد
 • بیشترین بازدید
 • لینک به وبسایت آگهی
 • نمایش کامل اطلاعات آگهی
 • بهبود رتبه آگهی در موتورهای جستجو (سریعتر در نتایج یافت میشوند)
 • درج نقشه ماهواره ای
 • درج گالری تصاویر

آگهی 3ستاره چیست؟
هزینه آگهی:
1سال 800000 تومان
2سال 1500000 تومان
مزایا:

 • دارای صفحه اختصاصی
 • در میان آگهی ها مربوطه بعد از آگهی های ویژه قرار میگیرند
 • لینک به وبسایت آگهی
 • نمایش کامل اطلاعات آگهی
 • بهبود رتبه آگهی در موتورهای جستجو (سریعتر در نتایج یافت میشوند)
 • قابلیت ایجاد نقشه گوگل در صفحه آگهی
 • درج گالری تصاویر
 • قابلیت ویرایش برای دفعات نامحدود

آگهی 2ستاره چیست؟
هزینه آگهی:
1سال 400000 تومان
2سال 700000 تومان
مزایا:
 • دارای صفحه اختصاصی
 • در میان آگهی ها مربوطه بعد از آگهی های ویژه و 3ستاره قرار میگیرند
 • بهبود رتبه آگهی در موتورهای جستجو (سریعتر در نتایج یافت میشوند)
 • قابلیت ایجاد نقشه گوگل در صفحه آگهی
 • قابلیت ایجاد گالری در صفحه آگهی

آگهی 1ستاره چیست؟
هزینه آگهی:
1سال 200000  تومان
2سال: 350000  تومان
مزایا:
 • دارای صفحه اختصاصی
 • در طبقه مورد نظر بعد از آگهی های ویژه و چندستاره قرار میگیرد
 • بهبود رتبه آگهی در موتورهای جستجو (در رتبه های نیمه دوم آگهی ها)
 • قابلیت ایجاد نقشه گوگل در صفحه آگهی
 • قابلیت ایجاد گالری تصاویر